Home Israel rondreis Hervormde Kerk Lunteren ‘’Ik zal er zijn’’ Ds. Jaap Hansum

Israel rondreis Hervormde Kerk Lunteren ‘’Ik zal er zijn’’ Ds. Jaap Hansum | Voorjaar 2018

Aantal dagen: 9

Datum: 12 april - 20 april 2018

Boek deze reis

Reisbeschrijving

Ga ook mee! We nodigen je uit deze reis mee te maken! Ontvang een persoonlijk zegen! We beginnen bij de belofte van God aan Abraham en eindigen met de Emmaüswandeling. Abraham geloofde de woorden, die God tot hem sprak. En God zegende hem! De  Emmaüsgangers waren tijdens hun wandeling voortdurend in gesprek met Jezus. Zijn woorden deden iets met hun hart. Pas toen ze thuis bij de maaltijd Hem herkenden, drong het ten volle tot hen door: “Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende.” Woorden van God, de Vader, woorden van Jezus, door Gods Geest telkens opnieuw aan je hart bevestigd, die werken iets uit! Die doen iets met je! Je hart ontvangt ze en wordt overtuigd, dat Hij de waarheid spreekt: “Ik zal er zijn!”

Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend, dat onze hemelse Vader in elke situatie van het leven bij je is. Sommigen twijfelen, vooral als er dingen gebeuren die we niet goed kunnen verklaren of begrijpen. In deze reis zul je telkens horen, dat Hij te vertrouwen is! Zal Hij iedere keer opnieuw Zijn belofte herhalen! Net als bij  Abraham en zoveel andere gelovigen. Als er twijfel  is, zal Hij spreken. Als ons menselijk geloof het soms laat afweten, zal Hij zich opnieuw openbaren, zich opnieuw laten zien! Zelfs als je verkeerde keuzes maakt of hebt gemaakt. Dat was ook in het leven van Abraham en later bij zijn zoon Izaäk en nog weer later bij David of bij Petrus en van zovelen. De Bijbel gaat deze reis tot leven komen op al die plaatsen, die spreken van Gods belofte, van Zijn liefde, van Jezus!  “Ik zal er zijn!” zal het voortdurend klinken! 

Programma

Dag 1

Na onze vlucht komen we aan op Ben Gurion Airport. ’s Avonds bezoeken in Ariël de Bijbelse tuin en een model van de tabernakel. Een wandeling door de tuin helpt je de verbinding te maken tussen de geschiedenis van het volk Israël in het Oude Testament en de beloofde Verlosser, Jezus!

Dag 2

Elon Moreh kreeg Abraham de belofte: “Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven”. Hij bouwde er een altaar voor de Heer. We zien ook Mt. Gerizim, de berg van dezegen en de tegenoverliggende berg Ebal, de berg van de vloek. Jozua las hier bij Sichem ook alle woorden van de Torah voor. Daarna rijden we door naar Siloh, waar de echte tabernakel heeft gestaan. Hannah vroeg God err om een kind en kreeg Samuël, de profeet. Ceasarea Maritim iséén van de meest indrukwekkende parken van Israël, met unieke gebouwen uit verschillende tijdperken. Caesarea was jarenlang de hoofdstad van Israël en gold in het Byzantijnse tijdperk als een belangrijk christelijk centrum. De apostel Paulus zat hier lange tijd gevangen. Nazareth Biblical Village, een openlucht museum, biedt een unieke mogelijkheid om het leven van de inwoners van Nazareth met diverse oude ambachten ten tijde van Jezus te ervaren. Vanuit hier start de Jesus Trail, een wandelroutein de voetsporen van Jezus van Nazareth tot Capernaüm. Wij wandelen van Kana tot kibbutz Lavi.

Dag 3

De berg Arbel in de buurt van Tiberias biedt een spectaculair uitzicht over het Meer van Galilea en het gebied waar Jezus’ bediening in Galilea plaatsvond. Aan de voet van de berg aan het Meer van Galilea ligt Magdala, datzowel voor Joden als christenen een belangrijke historische plaats is. Het is de geboorteplaats van Maria van Magdala. Jezus onderwees er in de synagoge. Natuurlijk maken we ook een heerlijke boottocht op het meer. De vissersboot waarin we varen is gebouwd naar een model uit de 1e eeuw na Chr. Capernaüm was het middelpunt van Jezus’ bediening in Galilea. Hij woonde er, predikte in de synagoge en verrichtte vele wonderen. We nemen tijd om stil te staan bij wat Jezus hier deed. Vervolgens rijden we door over de Golan Hoogten naar Ceasarea Filippi. Tegenwoordig is de Golan een strategisch belangrijk gebied, waarvan de grenzen streng bewaakt worden door zowel Israel als Syrië, Jordanië en Libanon. Bij Ceasarea Filippi/Banias Waterval komen de bronnen van de Jordaan bij elkaar. In de Hellenistische en Romeinse tijd stonden hier afodentempels. Jezus stelde er aan Zijn discipelen de vraag: “Wie zeggen de mensen dat Ik ben?” waarop Petrus antwoordde: “U bent de Christus, de zoon van de levende God.” We bezoeken ook de waaterval.

Dag 4

De Gideon Spring ligt aan de voet van de bergen van Gilboa. Hier selecteerde Gideon op aanwijzingen van God zijn manschappen voor de strijd met de Midianieten. Op bijzondere wijze gaf God Gideon de overwinning. Via de Jordaan Vallei komen we bij Qasr el Jahud, de doopplaats van Jezus, tegenover de oude stad Jericho en nabij plek waar Jozua met het volk Israël de Jordaan overstak, na hun omzwerving van 40 jaar door de woestijn. Het is ook de plaats waar Jezus, Zijn bediening als Hogepriester begon. Het huidige Jericho word de "Stad van Palmbomen“ genoemd en ligt aan een oude handelroute. Bij de verovering van Het Beloofde Land door Jozua wird het als eerste stad werd ingenomen. In het Nieuwe Testament wordt Jericho genoemd bij de ontmoeting van Jezus met Zacheüs en de blinde Bartimeüs. Via Ein Gedi gaan we naar Kfar Hanokdim. Ein Gedi is een prachtige oase met een prachtige flora en fauna en met uitzicht op het land van Moab en de Dode Zee. Het is de plek waar David zich voor koning Saul verborg. Kfar Hanokdim is een Bedouinen Camp in de woestijn van Judea. We maken een kamelentocht, worden verrast met een heerlijke maaltijd en overnachten op avontuurlijke wijze in de woestijn. De volgende morgen wacht een uitgebreid ontbijt.

Dag 5

Masada is een citadel op een rots bij de Dode Zee. Koning Herodes vluchtte in 40 v. Chr. hier naar toe en breidde het fort op deze berg uit. Masada staat tegenwoordig symbool voor het Joods verzet tegen de overheersing door andere volken, die terug gaat tot het verzet door de Zeloten tegen de Romeinen in 70 n. Chr. Bij Qumran werden in 1947 de 2000 jaar oude Dode Zee rollen door een jonge bedoeïenherder gevonden. In 11 grotten trof men alle boekrollen van het Oude Testament aan, met uitzondering van het boek Esther. De Dode Zee is in de Bijbel bekend als de zee van Aravah of de Zoutzee. De zoutconcentratie is vele malen hoger dan dat van de wereldzeeën. De waterdichtheid is zo hoog, dat je er gewoon in blijft drijven. De unieke mineralen en zouten van de Dode Zee worden gebruikt om schoonheids- en gezondheidsproducten van te maken. De Dode Zee nodigt natuurlijk ook uit om een ‘duik’ te nemen. Wadi Quelt is in de woestijn van Judea, de plaats waar Jezus werd verzocht. Als Jezus op weg ging naar Jeruzalem liep Hij vanuit Galilea door de Jordaan Vallei en kwam Hij bij Jericho. En als Hij dan Zijn weg vervolgde naar Jeruzalem kwam Hij door Wadi Quelt. In deze omgeving werd Jezus door de duivel verzocht. Maar Jezus zeide tot hem: Ga weg satan! Er staat immers geschreven: De Heer uw God zult gij dienen en Hem alleen.

Dag 6

Bethlehem, Broodhuis, is een Palestijnse stad waar de meerderheid van de inwoners moslim is en nog maar weinig christenen wonen. Natuurlijk gaan we kijken bij de Shepherds Fields en de velden van Efrata zien. We bezoeken een grot die een indruk geeft van de grot waarin Jezus na zijn geboorte, in doeken gewikkeld, in een uit steen gehouwen voederbak werd gelegd. De herders, die midden in denacht het “Ere zij God” hadden gehoord kwamen hier in de stal Jezus eer bewijzen. Tent of Nations is de organisatie die de familie Nassar ondersteund. Zij zijn in 2000 een ecologische boerderij start. Ondanks moeilijke omstandigheden zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn” . Hebron is voor Joden en Moslims een heilige stad en de stad van de aartsvaders Abraham, Izaäk en Jacob die hier ook begraven liggen. David werd hier tot koning gezalfd en regeerde hier 7 jaar en 6 maanden.

Dag 7

Mt. Scopus, een berg in Jeruzalem biedt uitzicht op de Oude Stad van Jeruzalem met de Rotskoepel Moskee. De Oude Stad bevindt zich op een hoogte van ongeveer 740 m en wordt omringd door bergen en valleien en droge rivierbed-dingen zoals de Kidron, Hinnom, en Tyropoeon vallei. Getsemanee, dat “olijfpers” betekent is een tuin vol met olijf-bomen aan de voet van de Olijfberg tegenover de Tempelberg. Het is de plek waar Jezus zo onder druk stond dat Hij bloeddruppels zweette. Hier werd Hij verraden, gearresteerd en overgebracht naar Kajafas, de Hogepriester. De Bovenzaal, de plaats van het Laatste Avondmaal, wordt gezien als de plek waar Jezus met Zijn discipelen Zijn laatste Pesach maaltijd en het Eerste Avondmaal hield. Na de opstanding en hemelvaart van Jezus kwamen de discipelen hier biddend samen. De Kerk van Petrus in Gallicantu , “het kraaien van de haan”,isde locatie van het huis van Kajafas, waar Jezus voor de hogepriester en de religieuze autoriteiten werd voorgeleid en waar Petrus drie keer ontkende bij Jezus te horen. De Joodse Wijk is één van de vier wijken van De Oude Stad. Je vindt er ook de overblijfselen van de Cardo, een Romeinse winkelstraat , waar nu Joodse winkels en galeries zijn gevestigd. De Klaagmuuris een deel van de overgebleven muur uit de Tweede Tempeltijd en het heiligste bouwwerk in het Jodendom. Eeuwenlang hebben Joden bij de Klaagmuur gebeden. Er is een apart gedeelte voor de vrouwen en de mannen. Hier bij de Klaagmuur worden vaak Bar Mitzvah ceremoniën gehouden. Er wordt gedanst en gezongen. Yad Vashem Holocaust Museum herdenkt de Holocaust van Europese Joden, begaan door de Nazis voor en gedurende de Tweede Wereld Oorlog. Op indrukwekkende wijze wordt in beeld gebracht wat de Joden is overkomen.

Dag 8

Bethesda (‘Huis der Genade’) is de plaats waar zieken wachtte om genezen te worden in het water, dat wonderbaarlijk genezende eigenschappen had. Jezus genas hier een man die al 38 jaar verlamd was. De Via Dolorosa is de Lijdensweg die Jezus naar Zijn kruisiging ging. We komen langs de plek, die Ecco Homo Arch wordt genoemd, genoemd naar de plek waar Pilatus Jezus na de geseling aan de Joden liet zien zeggende: “Ecce Homo!” Of “Zie de mens!” De Lithostrotos (‘het plaveisel’) is vlakbij de plaats waar Jezus door Pilatus werd ondervraagd. Romeinse soldaten speelden hier het “koningsspel” met Jezus en drukte Hem een doornenkroon op het hoofd. Golgotha , “Schedelplaats”,is de plek waar Jezus werd gekruisigd. Vanuit de Graftuin, dienet buiten de stadsmuen van Jeruzlem kigt, zie je een heuvel met de vorm van een schedel. In de tuin ligt een graf, waarvan de afmetingen lijken overeen te komen met de scene van de twee engelen die met Maria van Magdala spraken. De Graftuin is een plek van rust en vrede, bijzonder geschikt voor avondmaalsvieringen en een unieke plaats om de dood en standing van onze Heer te herdenken.De Emmaüs wandeling herinnert aande wandeling die deEmmaüsgangers met Jezus maakten. Ze herkenden Hem eerst niet. Pas toen Hij thuis bij hen aanlag aan de maaltijd en het brood nam, het zegende en brak werden hun ogen geopend. We sluiten de reis af met onze eigen Emmaüswandeling

Dag 9

Voordat we weer terug naar huis vliegen maken we eerst nog een wandeling op stadsmuren van de Oude Stad. Samen bidden we voor de vrede van Jeruzalem.

Kostenoverzicht

De reissom bedraagt € 1.495,= p.p.

Inbegrepen:

Retourvlucht + belastingen en toeslagen, rondreis per comfortabele bus met airco, 8 hotelovernachtingen (op basis van een 2-pers. kamer en half pension) incl. overnachting in de woestijn, 7 lunches, Tabernakel/Bijbelse tuin Ariël, boottocht Meer van Galilea, excursies volgens programma + entreegelden, Israëlische gids, reisleiding, Bijbelstudies, infomeeting en programmaboekje.

Niet inbegrepen:

Toeslag 1-pers. kamer (€ 375,=), lunch op laatste dag 20/04, flesjes water in bus (± € 30,=), eventuele optionele excursies, drankjes bij de maaltijden, fooien (voor gids, chauffeur en hotelpersoneel: ± € 60,= ; deze kosten worden in Israël afgerekend!) , reisverzekering (verplicht), annuleringsverzekering (aanbevolen!), kosten paspoort/visum *, uitgaven van persoonlijke aard. (* Voor deelnemers met Nederlandse identiteit is geen visum vereist!) Koersschommelingen van de dollar en verhoging van de brandstoftoeslag van de luchtvaartmaatschappij kunnen de reissom doen wijzigen. Fooien zijn in Israël gebruikelijk voor gids, chauffeur en hotels.

Boek deze reis

Boek deze reis